Android SDK Initialization without cloud

We just need to discover Estimote Stickers near by phone. On iOS this is not the problem we use Nearables. But the problem is on Android because there is SDK Initialization. We don’t use cloud and we don’t need it. We would like to omit network connections because the app must be working offline.
Whe we call
EstimoteSDK.initialize(getApplicationContext(), “<#App ID#>”, “<#App Token#>”);
without params we got success but in console logs we have error messages about cloud connection failure.

Is there any possibility to initialize EstimoteSDK without connecting to estimate cloud services to discover estimate stickers on Android?

Potrzebujemy jedynie wykryć obecność z w najbliższym otoczeniu wasze stickery. Na iOSie nie ma problemu, można to zrobić przy pomocy nearables … lecz problem pojawia się na Androidzie bowiem jest konieczność inicjalizacji SDK. Nie używamy chmury i nie będzie ona nam potrzebna więc chcemy pominąć konieczność łączenia się z siecią tym bardziej, iż aplikacja ma działać również offline.
Wywołując
EstimoteSDK.initialize(getApplicationContext(), “<#App ID#>”, “<#App Token#>”);
z pustymi parametrami jesteśmy w stanie osiągnąć cel ale w logach mamy błędy połączenia.

Czy da się zainicjalizować na Androidzie EstimodeSDK bez konieczności podejmowania prób łączenia z chmurą aby wykryć stickery?

HI @GrzeG

This is just how Android’s Estimote SDK is constructed - there is no such thing like “offline mode” available.
So you have two options available:

  • Initialize EstimoteSDK with empty credentials and live with errors in lgogs

  • Use our new cool Scanner :rocket: available in Proximity-SDK:
    Just include ProximitySDK dedependency in yourr build gradle: compile 'com.estimote:proximity-sdk:0.2.1'
    And initialize scanning:

val bluetoothScanner = EstimoteBluetoothScannerFactory(applicationContext).getSimpleScanner() bluetoothScanner .estimoteNearableScan() .withOnPacketFoundAction { Log.d("NEARABLE", "Got NEARABLE packet: $it") } .withOnScanErrorAction { Log.e("NEARABLE", "NEARABLE scan failed: $it") } .start()
Regards
Wojtek